Werkwijze

Opleiding

Cursus

Opdrachten

Verkocht

sannie2

Werkwijze

In mijn beelden probeer ik dat wat mij raakt vorm te geven. Soms ingrijpende, soms alledaagse gebeurtenissen, soms alleen woorden; zo vormen mijn handen de emotie in het beeld.

Ik gebruik vooral de menselijke verschijningsvorm als basis, en werk sterk vanuit intuïtieve associatie. Ik laat me leiden door de vorm die ontstaat, wat laat ik weg of wat voeg ik juist toe.
In de laatste fase kan ik sterk beredenerend bezig zijn. Kloppen de verhoudingen, is er een lijn in het werk te ontdekken, vormt het beeld een logisch geheel enz.
Het figuratieve wordt afgewisseld door abstracties, de materiaalkeuze is afhankelijk van het proces.  Ik werk vooral met klei, maar ook met was, cement en brons.  

D.m.v. verschillende kleikleuren in een beeld, engobes,  glazuren, raku, majolica en verschillende kleurtechnieken probeer ik  emoties en beweging voelbaar te maken en te versterken.

Ik werk in eigen atelier vrij en in opdracht.
Bezoek dagelijks, maar wilt u mij thuistreffen, is opbellen  aan te raden.

De prijzen van mijn beelden variëren van € 150,- (keramiek) tot € 1800 voor b.v. een bronzen beeld.